domingo, 10 de octubre de 2010

Espectatives estudiantils dels adolescents

Vuigem investigar quants dels estudiants que estan cursant la ESO tenen pensat continuar amb els seus estudis.
cicles formatius, batxillerat... I entre ells, quin camí elegiran per al seu futur: batxillerat cientific, humanistic, social, artistic, etc.